Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố tập huấn kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI

Trong các ngày từ 19 – 20/01, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn tổ chức triển khai cơ chế, chính sách và tập huấn kỹ thuật Mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa (SRI) cho hơn 150 hộ dân tại phường Đức Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, xã Nông thượng.

Bà Vũ Thị Kiểm, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật ứng dụng thâm canh sản xuất lúa (SRI) tại tổ 12, phường Đức Xuân.

Mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa (SRI) vụ xuân 2022 được thực hiện với mục đích giúp các hộ trồng lúa tiếp cận, áp dụng giống lúa chất lượng mới (giống lúa lai LP 1601) kết hợp kỹ thuật canh tác lúa cải tiến, hiệu quả cao. Giúp tăng năng suất, chất lượng sản lượng. Về chính sách hỗ trợ: Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giống lúa và vật tư thiết yếu để thực hiện mô hình.

Lớp tập huấn nhằm mục đích phục vụ thiết thực cho việc chỉ đạo nhân rộng mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ có cơ hội tiếp cận và áp dụng giống lúa mới, đồng thời thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản để chuyển giao kỹ thuật mới, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sản xuất nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững ở địa phương./.

Minh Cường