Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây Mướp đắng rừng

Chiều ngày 16/3, Trung tâm Dịch vụ & Nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây Mướp đắng rừng cho 30 hộ dân tại phường Sông Cầu.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây Mướp đắng rừng tại phường Sông Cầu

Tại lớp tập huấn, cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã tiến hành phổ biến một số kỹ thuật trồng mới đối với thâm canh cây Mướp đắng rừng; cách chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh an toàn sinh học và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mô hình trồng thâm canh cây Mướp đắng rừng thuộc chương trình sự nghiệp Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn năm 2021; mô hình được thực hiện tại 03 phường Sông Cầu, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai với tổng diện tích 03ha. Tham gia mô hình các hộ dân được hỗ trợ 70% giống, vật tư thiết yếu, hướng dẫn kỹ thuật. Thời gian trồng Mướp đắng rừng dự kiến vào khoảng tháng 4/2021. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố tiếp tục triển khai theo dõi và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để các hộ dân áp dụng vào khu vườn, phối hợp với các địa phương theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của các cây trồng, các loại sâu bệnh phát sinh gây hại để có biện pháp chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời./.

Minh Cường