Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật khai giảng năm học mới

Năm học 2016- 2017, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các thầy cô giáo ở Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc ổn định và duy trì sĩ số đạt 100%. Cuối năm học, 100% học sinh có tiến bộ so với đầu năm, về năng lực đạt 50/50 học sinh, về phẩm chất đạt 50/50 học sinh, 44/50 học sinh được chuyển lớp, 10 học sinh được tái hòa nhập với cộng đồng. Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, phụ huynh học sinh và nỗ lực của cán bộ giáo viên, năm học qua Trung tâm đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đánh trống khai trường

Đón năm học mới, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật có 68 học sinh, trong đó có 11 lớp học. Phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, xây dựng các chủ đề tích hợp; chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội phù hợp với khả năng của học sinh, thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh…

Tại buổi lễ đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã biểu dương những thành tích mà thầy, cô giáo và các em học sinh Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị bước vào năm học mới nhà trường tiếp tục nỗ lực hơn nữa, giúp các em vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.