Trung ương Đoàn tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021

Ngày 02/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021. Tham dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, uỷ viên trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, các đồng chí trong Ban bí thư, các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH, lãnh đạo các tỉnh thành Đoàn và cán bộ các Ban phong trào của Trung ương Đoàn. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo 02 hình thức là trực tiếp kết hợp với trực tuyến ở điểm cầu Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí Trần Công Luân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn, ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách Thành đoàn, Bí thư, Phó Bí thư 23 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Trong 03 ngày (từ ngày 02/12-04/12/2021), các học viên đã nghe 04 chuyên đề trọng tâm về công tác tổ chức đại hội đoàn do các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn truyền đạt gồm:Triển khai Kế hoạch Đại hội Đoàn các cấp và một số nội dung trọng tâm về công tác nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; công tác kiểm tra giám sát của đoàn phục vụ Đại hội Đoàn các cấp; một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đoàn các cấp; một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền của Đại hội Đoàn các cấp. Qua các chuyên đề giúp đội ngũ cán bộ đoàn trong tỉnh có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội đoàn, hướng tới  chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Lớp bồi dưỡng trực tuyến cũng tạo điều kiện để cán bộ làm công tác Đoàn làm công tác tổ chức ở các tỉnh, thành phố, đoàn trực thuộc có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức Đại hội./.

Kiều Oanh – VP Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố