Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 21/9, Đoàn công tác do đồng chí Đỗ Thị Thìn – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn về công tác khuyến học. Dự có đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

   

Đồng chí Đỗ Thị Thìn- Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

          Theo báo cáo nêu: Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở, vật chất, kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt yêu cầu đề ra. Hiện nay, thành phố có 140 Chi hội; 21 Ban Khuyến học; tổng số hội viên: 10.904/47.327 (số dân) đạt 23,04%; 10 dòng họ học tập (so với năm 2021 tăng 68 hội viên, 03 dòng họ); 102/117 thôn, tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập”; 27 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”.

Số quỹ thu được từ năm 2021 đến tháng 8/2022 toàn thành phố đạt trên 846 triệu đồng (trong đó, quỹ Thành hội trên 133 triệu đồng). Từ nguồn quỹ thu được, các cấp Hội đã tổ chức khen thưởng cho 6.686 lượt giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập; trao học bổng “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp bước cho em đến trường”. Khen thưởng cán bộ, hội viên, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị có thành tích xuất sắc với tổng số tiền gần 574 triệu đồng, (trong đó Thành hội khen thưởng 367 lượt giáo viên, học sinh, cán bộ, hội viên, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị với số tiền gần 74 triệu đồng).

Hội Khuyến học thành phố còn phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông; phòng GD&ĐT và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kết luận số 49 – KLTW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT giai đoạn 2021 – 2030. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” gắn với việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, thôn, tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu XDXHHT hiện nay.

Để thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030” và chương trình “xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021- 2030”, Hội Khuyến học thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030”, nhiệm vụ xây dựng cộng đồng học tập cấp xã và xây dựng các mô hình học tập trong giai đoạn 2021- 2030. Nghiên cứu, xem xét có phụ cấp cho Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn, tổ dân phố./.

Đặng Tuyết