Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố có 309 hội viên, sinh hoạt tại 08 Hội cơ sở. Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp cho cấp ủy, chính quyền về việc vận động các nguồn lực ủng hộ quỹ chăm sóc và giúp đỡ hỗ trợ làm nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã vận động đóng góp được trên 175 triệu đồng để phục vụ công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Trong đó hỗ trợ làm nhà cho 01 hội viên; trao 09 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam không đi lại được…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời cũng đã nêu lên một số khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Chỉ thị số 43, từ đó đề xuất với đoàn công tác Trung ương một số giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.