Trường Mầm non xã Nông Thượng đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường Mầm non Nông Thượng được thành lập từ năm 1994, khi đó mới có 03 lớp học, 40 học sinh, 01 cán bộ quản lý, 01 giáo viên dân lập. Sau 23 năm xây dựng và phát triển, đến nay cơ sở vật chất nhà trường đã được đầu tư khang trang, đồ dùng học tập đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học. Năm học 2017 – 2018, trường có 18 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 135 học sinh. Để đạt được danh hiệu  trên, nhà trường đã có nhiều cố gắng trong công tác dạy và học. Ban Giám hiệu trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề trọng tâm với mục đích giáo dục trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể và mỹ. Hiện nay, nhà trường có 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường, được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự tăng trưởng bằng biểu đồ.

Trường Mầm non Nông Thượng được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.