Trường THCS Huyền Tụng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

 

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20.11 

 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 

      Trong những năm qua, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ về mọi mặt, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục… Nhờ đó, chất lượng học tập, học sinh học lực khá, giỏi của trường năm học 2015 – 2016 đạt tỷ lệ cao, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh và thành phố; 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt; Công đoàn đạt vững mạnh; trường đạt trường tiên tiến nhiều năm liên tục. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn nhà trường tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn chuẩn quốc gia.

       Để thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tin tưởng rằng, với tinh thần cố gắng, quyết tâm cao và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, các thầy cô giáo trường THCS Huyền Tụng sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.