Trường THCS Huyền Tụng tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2016-2017 nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy; xây dựng môi trường làm việc dân chủ đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cán bộ giáo viên nhà trường; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Kết thúc năm học toàn trường có trên 66% học sinh đạt học lực khá giỏi; trong đó giỏi trên 12%; Học sinh tham gia hội thi các cấp đạt trên 100 giải. Các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận thống nhất cao với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu năm học 2017-2018; Thông qua Quy làm việc của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động Công đoàn, ký giao ước thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra./.