Trường Tiểu học Sông Cầu khai giảng năm học 2017 – 2018

Nhìn lại học vừa qua, năm học 2016-2017, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo các cấp, các ngành, sự ủng hộ của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của các thầy cô giáo; đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh, trường chúng ta đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Với những thành tích cô và trò phấn đấu đạt được trong năm học. Trường Tiểu học Sông Cầu được nhận các danh hiệu “Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh”; “Công đoàn vững mạnh”; Trường đạt  “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm học 2017- 2018 là năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai và thực hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Là năm học tiếp tục tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, đặc biệt là tích cực hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hướng đến xây dựng một tập thể, một đơn vị trường học “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương- Trách nhiệm”. Nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh. Đặc biệt tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục toàn diện như giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực, hiệu quả.