TT HĐND thành phố thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ bản  

Sáng ngày 27/3, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ bản do HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư. Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

         Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo, báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ bản, từ năm 2021 đến hết năm 2022, thành phố có 35 công trình được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó: Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố: 22 công trình; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thực hiện 13 công trình với tổng mức đầu tư 574 tỷ 289 triệu đồng. Nguồn vốn thành phố 514 tỷ 726 triệu đồng và nguồn vốn tỉnh cấp 61 tỷ 402 triệu đồng.

Ngay sau khi các công trình, dự án xây dựng cơ bản được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư XDCB, coi đây là nhiệm vụ quan trọng có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Do đó, nhiều dự án được triển khai thực hiện, nhiều công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đã góp phần chỉnh trang, thay đổi diện mạo đô thị theo hướng khang trang, sạch đẹp. Thành phố chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công các công trình, dự án đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Sau khi tiến hành giám sát đối với UBND thành phố, khảo sát, thu thập tài liệu thực tế tại Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và một số đơn vị có liên quan. Đoàn giám sát của HĐND thành phố đề nghị, Thường trực HĐND thành phố giao UBND thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các công trình trọng điểm do tỉnh, Thành ủy đã chỉ đạo. Tiếp tục làm tốt công tác khảo sát, lập dự án, đề xuất chủ trương đầu tư, kiểm tra tiến độ, chất lượng đảm bảo các công trình, dự án được triển khai thực hiện có hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thực hiện giải phóng mặt bằng đúng thời gian để đảm bảo tiến độ công trình, dự án.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất về kết cấu, nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát; góp ý, bổ sung một số nội dung về kết cấu báo cáo, việc nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, về những kiến nghị sau giám sát./.

Đặng Tuyết