Tuyên dương thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014-2019

Trong giai đoạn 2014 – 2019, các cấp Hội trong toàn thành phố đã tổ chức được trên 300 hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho trên 8000 lượt Hội viên thanh niên. Tổ chức được 25 công trình thanh niên, trên 500 phần việc thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, chung sức xây dựng Nông thôn mới, Đô thi văn minh với tổng giá trị làm lợi trên 2 tỷ đồng thu hút trên 5.000 lượt Hội viên tham gia. Công tác phát triển các tổ chức cơ sở Hội được tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho đông đảo thanh niên tham gia các tổ chức Hội. Giai đoạn 2014- 2019 đã kết nạp được trên 1.500 hội viên mới.

Tại buổi lễ, 10 tập thể Hội và 40 hội viên thanh niên điển hình trong học tập, rèn luyện đạo đức, có lối sống đẹp, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, xây dựng tổ chức Hội và phong trào thanh niên vững mạnh đã được vinh danh, khen thưởng.

Chương trình tuyên dương là dịp biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến là cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, lao động, học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2014 – 2019. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, trao đổi, đề ra các giải pháp thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, cũng như việc phát huy những truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ đi trước, nâng cao tinh thần yêu nước trong tuổi trẻ./.