Tuyên truyền Luật Trẻ em, các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại cho trẻ em năm 2020

Ngày 01/12, Phòng Lao động,Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn phối hợp UBND xã Nông Thượng tổ chức tuyên truyền về Luật Trẻ em, các kỹ năng  phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại cho trẻ em năm 2020.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại xã Nông Thượng

Tại chương trình, các thành viên Ban chỉ đạo công tác trẻ em, các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ em xã Nông Thượng được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Trẻ em, các Chỉ thị, Quyết định, chương trình kế hoạch về trẻ em; kỹ năng  phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại và bạo lực đối với trẻ em; xem phóng sự tài liệu về phòng chống tai nạn thương tích; phòng, chống  xâm hại và bạo lực đối với trẻ em.

Tiếp đó, các đại biểu cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em như: nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị lạm dụng, xâm hại tình dục và hậu quả…

Đây là hoạt động trong Chương trình công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng ngừa, giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực về thể chất lẫn tinh thần; thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong các trường học, các đoàn thể, các thôn, tổ dân phố biết cùng chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em./.

Hoàng Thạc