Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng

Ngày 20/5/2022, Công an thành phố Bắc Kạn phối hợp Phòng Giáo dục- Đào tạo, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố.

Trung tá Hoàng Đình Dậu – Phó trưởng phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng

Hội nghị được các báo cáo viên: Trung tá Hoàng Đình Dậu – Phó trưởng phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh; Thiếu Tá Nguyễn Tiến Vượng – Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tỉnh giới thiệu, phổ biến các nội dung gồm: Âm mưu, phương thức thủ đoạn tội phạm sử dụng không gian mạng; Luật An ninh mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; giải đáp các loại tội phạm trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản bằng các ứng dụng trên không gian mạng.

Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố tiếp thu,nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ  An ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra các vụ lộ lọt thông tin mạng bí mật Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an thành phố hiện tiếp tục triển khai hoạt động tập huấn cho cán bộ, giáo viên các trường, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn./.

Triệu Biển