Tuyên truyền sử dụng phần mềm quản lý di biến động người dân ra, vào vùng dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: CV số 1751 ngày 9.9.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền sử dụng phần mềm quản lý di biến động người dân ra, vào vùng dịch Covid-19 

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn