UB.MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 31 hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng và tấm lợp, diện tích sử dụng tối thiểu 30m2. Ngoài ra, thị xã còn huy động các nguồn giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng, dòng họ để giúp gia đình hoàn chỉnh nhà ở đúng tiến độ giúp các hộ dân yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống./.