UBBC phường Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết công tác bầu cử

Chiều ngày 10/6, Ủy ban bầu cử (UBBC) phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra trong thời điểm đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường. Song dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc phường Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện hiệu quả công tác bầu cử đảm bảo tiến độ, thời gian theo Luật định. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm theo khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt đảm bảo an toàn trong Ngày bầu cử (23/5). Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 100%, đảm bảo đúng số lượng, thành phần và tỷ lệ cơ cấu theo quy định. Kết quả, bầu đủ số lượng 03 đại biểu Quốc hội khóa XV, 03 đại biểu HĐND tỉnh, 03 đại biểu HĐND thành phố và 21 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Nguyễn Thị Minh Khai diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại buổi tổng kết, UBBC phường Nguyễn Thị Minh Khai ( TP.Bắc Kạn) trao tặng giấy khen cho 07 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026./.

  Hoàng Thạc

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên