UBND thành phố Bắc Kạn giao ban định kỳ tháng 12/2022

Chiều ngày 01/12, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp giao ban định kỳ tháng 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện KT- XH tháng 11 và cả năm 2022.

Toàn cảnh buổi giao ban tháng 12/2022

Trong bối cảnh dịch Covid- 19 tác động, thành phố đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng được tăng cường. Giải quyết tồn tại về đất đai, cấp mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất ở cho Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hoá, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm. Công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tập trung giải quyết. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong tháng 11 và cả năm 2022; đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý đô thị, xây dựng ở một số phường còn hạn chế, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra…

Kết luận buổi giao ban, Chủ tịch UBND thành phố Dương Hữu Bường đề nghị:  Các cơ quan, phòng, ban, ngành thành phố tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền; quán triệt thực hiện nghỉ lễ, Tết đảm bảo an toàn. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức vận động người thân, Nhân dân trên địa bàn tiêm phòng vắcxin phòng, chống dịch Covid-19 mũi nhắc lại và tiêm mũi 1 đối với các trường hợp chưa tiêm. Bám sát các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; kiến nghị sau giám sát của HĐND; giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền đề nghị báo cáo lãnh đạo UBND để xem xét, giải quyết. Hoàn thiện các văn bản của UBND trình kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố theo thời gian quy định, đảm bảo chất lượng. Nâng cao công tác thẩm định hồ sơ, chứng từ quyết toán kinh phí; đôn đốc, giám sát việc chi trả kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại cơ sở đầy đủ, đúng theo quy định. Theo dõi, nắm bắt các hoạt động kinh doanh dịch vụ, giá cả thị trường dịp trước Tết Nguyên đán để kịp thời có phương án duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Đôn đốc các phường trung tâm tích cực thực hiện công tác giải tỏa hành lang, vỉa hè các tuyến đường và trật tự xây dựng trên địa bàn. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường trên địa bàn; đồng thời chủ động giải quyết, tham mưu tháo gỡ vướng mắc. Chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 trình kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố thông qua theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, các nhà hảo tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm lo tết cho các đối tượng chế độ, chính sách trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; bình xét thi đua khen thưởng; chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục Mầm non quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, rét đậm, rét hại. Thực hiện tốt công tác động viên, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nhất là dịp Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023./.

Đặng Tuyết