UBND thành phố Bắc Kạn họp giao ban tháng 7/2022

Chiều ngày 30/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022.

Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu giao nhiệm vụ các phòng, ban.

          Tại buổi giao ban, Phòng Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến thành viên UBND về dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Bắc Kạn; xin ý kiến cho phép 02 hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Sông Cầu,phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn; thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Các thành viên dự họp đã thảo luận, xem xét nhất trí thông qua.

Trong tháng 6/2022, các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã chủ động bám sát, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, tập trung giải quyết dứt điểm từng vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh. Kinh tế- xã hội duy trì ổn định, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt khoảng 285 tỷ đồng, lũy kế 06 tháng đầu năm đạt khoảng 1.739,5 tỷ đồng, đạt 50,58% KH và tăng 4,85% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 đạt 24.252,92 triệu đồng, lũy kế 06 tháng đầu năm đạt khoảng 145.244,67 triệu đồng, tăng 0,87% so cùng kỳ. Qua 06 tháng đầu năm, có 13 sản phẩm mới của 08 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và cấp phép xây dựng. Duy trì tốt công tác sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ. Tăng cường quản lý quỹ đất tái định cư trong GPMB triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số, quản lý tài sản công, CCHC… Giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng đảm bảo. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch đặc biệt quan tâm triển khai tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được duy trì thực hiện; an sinh xã hội được tiếp tục quan tâm. Quốc phòng – an ninh, trật tự ATXH được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị đã tập trung đánh giá làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời đề ra một số giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh một số nội dung, cụ thể: Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành thành phố chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ tại các thông báo, kết luận sau thanh tra, kiểm toán theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra. Tăng cường trách nhiệm, thăm nắm kiểm tra các tuyến phố, tuyến đường, các công trình trên địa bàn sau sự cố, mưa to, giông, bão; kịp thời xử lý sự cố, khắc phục hậu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và hai xã Nông Thượng, Dương Quang quan tâm thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đôn đốc các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang kỹ thuật tại các khu dân cư. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh -Liệt sỹ 27/7 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa theo hướng dẫn, đúng quy định. Quan tâm tới mô hình xây dựng Khu dân cư đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp để có tổng kết, đánh giá, nhân rộng. Đôn đốc việc thực hiện chỉnh trang đô thị, chỉ đạo các xã, phường khẩn trương tuyên truyền nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp thành phố chuẩn bị tổ chức lễ công bố Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bảo vệ an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Sông Cầu năm 2022./.

Đặng Tuyết