UBND thành phố Bắc Kạn họp phiên mở rộng tháng 5 năm 2019

Về kết quả công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ của địa phương thời gian qua, UBND thống nhất đánh giá: Đa số nội dung công việc được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các cơ quan chuyên môn, xã, phường và đơn vị trực thuộc có một số đổi mới, quyết liệt trong ngăn chặn tình trạng đổ đất không đúng nơi quy định; tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2019; xem xét đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Đức Xuân 4; tiếp công dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị, đề nghị của công dân theo luật định. Hoạt động tín dụng đen không đúng quy định cơ bản đã được ngăn chặn.

Trong tháng 5 năm 2019, các cấp, các ngành từ thành phố tới cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất đảm bảo đáp ứng yêu cầu chung và nâng cao về chất lượng. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, tích cực tham mưu cho UBND thành phố và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục rà soát, hoàn thành việc xây dựng đề án phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; vào cuộc và tổ chức đợt ra quân chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang; tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư công dân và kiến nghị của HĐND cùng cấp; thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; quy hoạch và bố trí bãi đổ đất thải cho phù hợp; thiết kế mẫu nhà bán hàng di động – khung thép dọc đường Thanh Niên; tăng cường công tác quản lý về văn hóa; kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II và kết thúc năm học 2018 – 2019, tổ chức tết thiếu nhi 1/6 và bàn giao học sinh về hè; phòng tránh bạo lực học đường, tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em; tổ chức kiểm tra công vụ; tiến hành các bước thực hiện kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố; tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số thành phố lần thứ II; phương án ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cứu sập; nắm chắc địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để tạo thành điểm nóng.

UBND thành phố cũng thống nhất các nội dung công việc chuẩn bị trình tại kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra./.