UBND thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020

0
50

 

Sáng ngày 5/11, UBND thành phố Bắc Kạn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020. Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp giao ban

Tại hội nghị, các phòng, ban chuyên môn thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/ 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị: các đơn vi, tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch năm công tác; tập trung tốt nhất để phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri của kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm; rà soát các thủ tục hành chính. Phòng Kinh tế tham mưu chỉ đạo nhân dân thu hoạch vụ mùa, tập trung sản xuất vụ đông, nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động phối hợp với các hợp tác xã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đầu tư; việc cấp phép san ủi, đổ đất cần có sự phối hợp với các ngành để thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường cần bám sát chặt chẽ kế hoạch thời gian bán đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch về quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030; rà soát các cá nhân có đơn thư kéo dài; rà soát vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu kịp thời các trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng nhưng chưa chấp hành, thuộc diện cưỡng chế, bảo vệ hiện trường. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các đơn vị lập dự toán ngân sách năm 2021, chủ động nắm tình hình của các xã phường về cân đối ngân sách cuối năm; phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư tham mưu nội dung chuẩn bị trình kỳ họp HĐND cuối năm về phân bổ các nguồn vốn. Phòng Quản lý đô thị cần giám sát các phường việc thực hiện quản lý khu dân cư tập trung và quản lý hành lang đô thị theo đúng quy định; chủ trì kiểm tra việc kinh doanh, thu phí trái quy định; chủ động đôn đốc các đơn vị tài trợ lập sản phẩm quy hoạch, nhất là các bãi đổ thải tập trung khẩn trương hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng; tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố kịp thời phản hồi các nhà đầu tư khi có các đề xuất từ phía nhà đầu tư; nghiên cứu quy chế quản lý đô thị đã ban hành đề đề xuất chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp; phối hợp với các xã, phường kiểm tra công tác quản lý các dòng chảy, việc lấn chiếm dòng chảy. Phòng Văn hóa và Thông tin tập trung rà soát chỉ tiêu hoạt động của chính quyền điện tử, hoạt động bưu chính công ích. Đưa Cổng thông tin điện tử thành phố đi vào hoạt động, cần thông báo rộng rãi đến các đơn vị biết; quản lý tốt các hoạt động văn hóa trên địa bàn, rà soát các quy ước, hương ước của thôn tổ đảm bảo không trái với thuần phong mỹ tục, không vi phạm quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; rà soát các phòng học đã xuống cấp. Phòng Nội vụ chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc đánh giá cuối năm, công tác thi đua khen thưởng; chuẩn bị tổng kết đánh giá công tác cải cách hành chính. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát công tác giảm nghèo năm 2020; tham mưu, hướng dẫn hỗ trợ cho các đối tưởng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Văn phòng chuẩn bị tốt cho buổi đối thoại với nhân dân; rà soát tổng thể các nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn  năm 2020. Lực lượng Công an, Quân sự cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn những tháng cuối năm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2021…ngoài ra các phòng ban liên quan cần phối hợp, đôn đốc với các nhà thầu có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc những hạng mục xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thống nhất về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ./.

  Hoàng Thạc