UBND thành phố Bắc Kạn triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người năm 2016.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Bắc Kạn tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới mọi tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và chấp hành pháp luật. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, răn đe, giáo dục, trấn áp xử lý các loại tội phạm, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội. Không để hình thành tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen” các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm gây bức xúc trong dư luận, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm với phương châm “thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai và vi phạm pháp luật”.

Tập chung giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 85% trở lên; các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại Hội nghị đã tặng giấy khen cho 52 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán bán người và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015.