UBND thị xã Bắc Kạn triển khai “ Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chăn nuôi năm 2014

Đối với các cơ sở và các hộ gia đình chăn nuôi cần phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm, quyét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; nên phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần. Tại những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm sau khi động vật được đưa đi giết mổ phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh khử trùng trước khi ra khỏi nơi giết mổ; nơi giết mổ phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng thường xuyên sau mỗi ca sản xuất; quét dọn và phun thuốc khử trùng tại khu vực buôn bán gia súc, gia cầm khu vực giết mổ gia cầm và các vật dụng liên quan vào cuối mỗi buổi chợ. Việc phun thuốc khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, phát quang, cọ, rửa…

Việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng rất cần sự phối hợp giữa các cấp, ban ngành địa phương tuyên truyền , vận động  đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân cần nhận thức đầy đủ về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.