UBND tỉnh Bắc Kạn: Công văn phối hợp tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID -19 khi xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên