UBND tỉnh Bắc Kạn họp trực tuyến về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19

Chiều 09/11, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19. Các đồng chí: Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố có các đồng chí: Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an, Trung tâm Y tế thành phố; Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch CO VID -19 xã, phường.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tỉnh Bắc Kạn được phân bổ 306.170 liều vắc xin, trong đó đã tiếp nhận về tỉnh 271.070 liều còn 35.100 liều vắc xin Pfizer gửi tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Số vắcxin đã sử dụng là 203.430 liều.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 như: Ban Chỉ đạo một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc rà soát đối tượng tiêm chủng. Dự trù vắcxin của các huyện chưa tương xứng với số đối tượng chưa được tiêm. Công tác truyền thông trực tiếp đến người dân về tầm quan trọng của tiêm vắc xin và sự an toàn của vắc xin chưa được triển khai hiệu quả. Một số người dân thường xuyên thay đổi, di chuyển đi làm ăn xa gây khó khăn trong việc thống kê đối tượng tiêm. Còn một số công dân chưa sẵn sàng tiêm chủng vắc xin Covid-19…

Đối với thành phố Bắc Kạn, đến nay đã tiêm vắcxin phòng Covid 19 được 41.600 mũi (Trong đó, số người được tiêm mũi 1 là 29.314 người, số người được tiêm mũi 2 có 12.286 người).Về những khó khăn của địa phương như: Phần mềm không kết xuất tổng danh sách đã tiêm từ đầu đến nay, không kết xuất lọc theo độ tuổi, đơn vị xã, phường, loại vắc xin, thời gian tiêm; một số người dân có chống chỉ định, tạm hoãn tiêm hoặc một số người dân chưa hiểu đầy đủ về lợi ích của tiêm vắc xin phòng chống dịch, dẫn đến độ bao phủ tiêm vắc xin tạo miễn dịch cộng đồng chưa đạt mức tối đa…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đánh giá quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có sự vào cuộc khá đồng bộ. Tuy nhiên, tiến độ tiêm chủng chưa cao. Do vậy đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin; thường xuyên nắm tiến độ tiêm của từng xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện việc rà soát công dân chưa tiêm mũi 1 xong trước ngày 15/11/2021. Các huyện lập kế hoạch tiêm chủng nhanh nhất để đẩy nhanh tiến độ tiêm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia tiêm vắc xin Covid-19. Đối với công tác chuẩn bị tiêm cho đối tượng dưới 18 tuổi, các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện ngay việc lập danh sách để khi có vắcxin về sẽ triển khai bảo đảm tiến độ…/.

Hoàng Thạc