Ứng cử viên đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, số 3

Tại nhà văn hóa tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, 8 ứng cử viên đại biểu HĐND phường gồm: Ông Bùi Ngọc Anh, bà Lưu Thị Huệ, ông Trần Văn Đông, bà Nguyễn Thị Ngà, ông Hoàng Văn Ưng, bà Vũ Thị Chiến, ông Hoàng Xuân Dũng, ông Nguyễn Văn Tĩnh đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các tổ dân phố số 5,6,7 phường Phùng Chí Kiên. Bà Trương Thị Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường chủ trì hội nghị.

Sau khi ban tổ chức thông tin tiểu sử tóm tắt, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND phường, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, phù hợp với nhiệm vụ đại biểu dân cử và từng vị trí công tác chuyên môn, công tác đảng, đoàn thể và công tác xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Từng ứng cử viên đều thể hiện sự quyết tâm đem hết khả năng của mình để làm tròn nhiệm vụ của đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền giải quyết; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên dù có trúng cử đại biểu HĐND hay không cũng cần hết sức cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó; đặc biệt phải thược hiện đúng với chương trình hành động đã trình bày tại hội nghị; mặt khác tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Ông Hoàng Văn Ưng thay mặt các ứng cử viên phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến cử tri, hứa sẽ cùng với các ứng cử viên khác thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên nhiệm kỳ 2016 – 2021 

đơn vị bầu cử số 2 phường Phùng Chí Kiên lắng nghe ý kiến cử tri

Cử tri đơn vị bầu cử số 2 phường Phùng Chí Kiên phát biểu ý kiến, kỳ vọng vào sự nỗ lực, tận tâm

của ứng cử viên đại biểu HĐND phường khóa VI 

Tại nhà văn hóa tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, các ứng cử viên đại biểu HĐND phường gồm: Ông Nguyễn Xuân Dân, ông Phạm Đức Mộc, ông Nguyễn Đức Mậu, bà Nguyễn Thị Kim Liên, bà Lê Thị Duyên, bà Trần Thị Gấm, ông Nguyễn Văn Minh, ông Hoàng Mạnh Khang đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các tổ dân phố số 8A, 8B phường Phùng Chí Kiên. Bà Trương Thị Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường chủ trì; ông Vũ Trọng Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được cử làm thư ký hội nghị.

Cử tri đơn vị bầu cử số 3 phường Phùng Chí Kiên cơ bản đều đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình cũng như mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao, trở thành cầu nối tin cậy giữa nhân dân với chính quyền; bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Cử tri đề nghị MTTQ và cơ quan có thẩm quyền giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện chương trình hành động của ứng cử viên sau khi được bầu để sự cam kết trước cử tri được thực hiện nghiêm túc. Ông Nguyễn Đức Mậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã thay mặt cho 8 ứng cử viên cảm ơn, tiếp thu ý kiến cử tri; giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời triển khai một số công việc liên quan đến công tác bầu cử gồm công tác thông tin, tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm; các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phương án đối phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong ngày bầu cử; động viên nhân dân tích cực tham gia bầu cử sớm, với tỷ lệ cao, bầu đủ số lượng đại biểu đã được ấn định ở đơn vị bầu cử./.