Ứng cử viên đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1

Phát biểu ý kiến, bày tỏ nguyện vọng với các ứng cử viên, đại diện cử tri đơn vị bầu cử số 1 đều đánh giá cao năng lực, tiêu chuẩn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các ứng cử viên. Cử tri đồng tình với những nội dung của chương trình hành động và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt cam kết của mình trước cử tri, quan tâm đến các vấn đề trọng tâm của tổ dân phố số 1A, 1B, 2, 3, 4 phường Phùng Chí Kiên như: Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nhà văn hóa; điện chiếu sáng tuyến đường bê tông…; cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; gần gũi, lắng nghe và chuyển tải kịp thời, đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri. Cử tri cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giám sát việc thực hiện chương trình hành động của ứng cử viên nếu trúng cử, tránh tình trạng hứa nhiều, làm ít; hoặc hứa nhưng không thực hiện.

Bà Dương Thị Hạnh đã thay mặt cho các ứng cử viên cảm ơn, tiếp thu ý kiến cử tri và mong muốn cử tri sáng suốt lựa chọn người đại diện cho mình tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; tham gia cuộc bầu cử đúng thời gian, bầu đủ số lượng đại biểu đã được ấn định tại đơn vị bầu cử số 1, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp./.