Ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Dương Quang

Tại hội nghị, cơ quan chủ trì là UBMTTQ VN thành phố Bắc Kạn đã thông qua tiểu sử tóm tắt của 05 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời lần lượt các ứng cử viên đang công tác tại các cơ quan như Tòa án nhân dân, Liên đoàn lao động, Ban chỉ huy quân sự thành phố và UBND xã Dương Quang báo cáo chương trình hành động toàn khóa của mình trong đó nội dung chương trình hành động đề cập sâu tới các vấn đề bức xúc, còn hạn chế cần giải quyết của địa phương và mong muốn nhận được sự tín nhiệm của cử tri xã Dương Quang  trở thành người đại biểu HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, phần lớn các cử tri các thôn của xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tán thành với chương trình hành động của các ứng cử viên, phấn khởi cho rằng các ứng viên đều là những người có đủ sức, đủ tài với tâm huyết cùng chung tay xây dựng quê hương phát triển sẽ đáp ứng được lòng mong mỏi của cử tri thực hiện đúng nội dung chương trình hành động đề ra, quan tâm chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Dương Quang nói riêng và thành phố nói chung. Các cử tri cũng nêu rõ sẽ phát huy vai trò, nghĩa vụ của mình cùng vận động tuyên truyền những người thân trong gia đình cùng tham gia đi bầu cử  theo đúng quy định. Ông Mạc Văn Kính – của tri thôn Nà Ỏi , xã Dương Quang, Thành phố Bắc Kạn chia sẻ “ Là đơn vị đầu tiên tổ chức cho ứng cử viên vận động cử tri bầu cử đợt này, đã đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri.  Qua đây nắm được chương trình động  của các ứng cử viên. Nhìn chung chương trình hành động đều rất tốt, đều hứa sẽ quan tâm, tham mưu, đề đạt những vấn đề nổi cộm của xã nhà chúng tôi”

  Xã Dương Quang là đơn vị đầu tiên của thành phố Bắc Kạn tổ chức cho các ứng cử viên được được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc với cử tri. Theo kế hoạch, hoạt động này diễn ra từ ngày 6/5 đến hết ngày 17/5/2016.