Ủy ban bầu cử phường Đức Xuân công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Người trúng cử có số phiếu bầu với tỷ lệ cao nhất là 83,88%; thấp nhất là 55,78%. Trong danh sách những người trúng cử, có 05 đại biểu nữ, chiếm 20%; 12 đại biểu tái cử, chiếm 48%; 03 đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 12%.

Danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND phường Đức Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2016 –  2021 cụ thể như sau:

1. Ông Nông Viết Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân.

2. Ông Nguyễn Quang Nguyên, Bí thư chi bộ tổ 1B, Đảng bộ phường Đức Xuân.

3. Ông Trần Kim Chung, Bí thư Chi bộ tổ 2, đảng bộ phường Đức Xuân.

4. Ông Hà Đức Đàn, Trưởng Công an phường Đức Xuân.

5. Ông Hà Nam Huy, cán bộ nghỉ hưu, tổ 8A, phường Đức Xuân.

6. Bà Lê Thanh Phương, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đức Xuân.

7. Bà Hứa Thị Hiền, Chi hội trưởng khuyến học, tổ 4, phường Đức Xuân.

8. Ông Hoàng Văn Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân.

9. Ông Quách Đăng Dũng, Công chức Văn hóa – Xã hội, Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân.

10. Ông Đỗ Viết Đang,Tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Đức Xuân

11. Ông Nguyễn Ngọc Luy, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Đức Xuân.

12. Ông Trương Mạnh Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đức Xuân.

13. Ông Đồng Xuân Hạ, Bí thư chi bộ tổ 10B, Đảng bộ phường Đức Xuân

14. Ông Nguyễn Như Bảo, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 7A, phường Đức Xuân

15. Ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch Hội nông dân phường Đức Xuân.

16. Ông Nguyễn Khắc Bình, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 9B phường Đức Xuân.

17. Bà Trương Thị Vũ Hằng, Hiệu phó Trường Tiểu học Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn.

18. Ông Lê Văn Quảng, Tổ trưởng tổ dân phố số 9A, phường Đức Xuân.

19. Ông Nguyễn Duy Nấp, Bí thư chi bộ tổ 8B, Đảng bộ phường Đức Xuân.

20. Ông Trần Đăng Khoa, Tổ trưởng tổ dân phố số 11A, phường Đức Xuân.

21. Ông Nông Văn Ích, Thượng tá quân đội nghỉ hưu, tổ 13, phường Đức Xuân.

22. Ông Hoàng Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Xuân.

23. Bà Nguyễn Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố số 11C, phường Đức Xuân.

24. Bà Đoàn Thị Nhâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đức Xuân.

25. Ông Triệu Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đức Xuân.