Ủy ban bầu cử phường Nguyễn Thị Minh Khai công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Người trúng cử có số phiếu bầu với tỷ lệ cao nhất là 80,44%; thấp nhất là 51,8%. Trong danh sách những người trúng cử, có 07 đại biểu nữ, chiếm 28%;10 đại biểu tái cử, chiếm 40%; 03 đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 12%.

Danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VI, nhiệm kỳ 2016 –  2021 cụ thể như sau:

1.Bà TrươngThị Ánh, lao động tự do, tổ 8 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

2. Ông Phạm Văn Bảy, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

3. Ông Nguyễn Quốc Bích, Tổ trưởng tổ dân phố số 7 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

4. Ông Vũ Hoài Châu, lao động tự do, tổ 13 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

5. Ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư chi bộ tổ 15, Đảng bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai.

6. Ông Phạm Phạm Đức Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai.

7. Ông Vũ Tiến Cương, lao động tự do, tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai.

8. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, lao động tự do, tổ 1 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

9. Bà Trịnh Thị Đào, lao động tự do, tổ 9 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

10. Ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai

11. Ông Nông Văn Hạng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai.

12. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nguyễn Thị Minh Khai.

13. Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố số 6 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

14. Ông Ngô Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Minh Khai.

15. Ông Phạm Trung Kiên, lao động tự do, tổ 10 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

16. Ông Hà Văn Nhu, Trưởng Công an phường Nguyễn Thị Minh Khai.

17. Bà Hà Thị Oanh, cán bộ hưu trí, tổ 11 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

18. Ông Cà Xuân Phách, lao động tự do, tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai.

19. Ông Phan Đình Quách, cán bộ hưu trí, tổ 3, phường Nguyễn Thị Minh Khai.

20. Ông Hoàng Hoa Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân  phường Nguyễn Thị Minh Khai.

21. Ông Dương Văn Suya, Tổ trưởng tổ dân phố số 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

22. Bà Phạm Hồng Thúy, lao động tự do, tổ 13 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

23. Ông Vũ Văn Toàn, Phó bí thư đảng ủy phường Nguyễn Thị Minh Khai.

24. Bà Đinh Thị Kim Tuyến, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai.

25. Ông Nguyễn Quang Việt, cán bộ hưu trí, tổ 12 phường Nguyễn Thị Minh Khai.