Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn họp rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 6/4, Uỷ ban bầu cử thành phố Bắc Kạn họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Bắc Kạn đang triển khai, thực hiện đảm bảo tiến độ và đúng theo Luật định. Trong quá trình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hai, Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đã phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy trình, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, thời gian đề ra. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp hoàn thành đúng tiến độ. Thành phố Bắc Kạn không có người tự ứng cử. Việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử, phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định. Địa phương bước đầu đã triển khai thực hiện lập danh sách cử tri và tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được thực hiện thường xuyên. Từ thành phố đến các xã, phường đều chủ động rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ cho bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, không có khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu HĐND.

Sau khi thảo luận, đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn đề nghị: Các đồng chí là thành viên Ủy ban bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ phân công bám sát kế hoạch, thời gian thường xuyên thăm nắm cơ sở, tích cực trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cơ quan thường trực là Ủy ban MTTQ và HĐND các cấp, tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục tổ chức các hội nghị đảm bảo đúng quy trình. Phòng Nội vụ thường xuyên tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố rà soát quy trình, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tài liệu hồ sơ liên quan của những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Ban và Tiểu ban tuyên truyền khẩn trương triển khai các nội dung tuyên truyền trên toàn địa bàn. Các tổ chức chính trị – xã hội như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động thành phố…phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo đạt hiệu quả. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ động nắm tình hình giải quyết phát sinh đơn thư khiếu nại của công dân. Công an và Thanh tra thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm tra tiêu chuẩn, lý lịch, việc kê khai tài sản của ứng cử viên đảm bảo đúng thời gian, tiến độ. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các đơn vị xem xét dự toán kinh phí về công tác bầu cử./.

Hoàng Thạc