Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 22/3, Đồng chí Lê Văn Hội – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn cùng các thành viên Ủy ban bầu cử Tỉnh có buổi làm việc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Bắc Kạn.

Thành viên UBBC thành phố báo cáo, kiến nghị một số nội dung liên quan đến bầu cử

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn nêu: Trong thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh; hướng dẫn Ủy ban bầu cử 08 xã, phường thực hiện đúng các nội dung, trình tự thủ tục tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban bầu cử thành phố Bắc kạn luôn bám sát địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh xảy ra. Hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp xã, phường. Theo đó, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 60 người, số lượng đại biểu được bầu là 30 người; đối với cấp xã, phường số lượng người được giới thiệu ứng cử là 336 người, số đại biểu được bầu là 168 người. Tính đến ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận 59/60 hồ sơ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố; Ủy ban bầu cử các xã, phường tiếp nhận 333/336 hồ sơ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử được Ủy ban bầu cử thành phố và các xã, phường đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được chỉ đạo thực hiện, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử được chú trọng.

Trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, thành phố Bắc Kạn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử được cấp phát chậm, số lượng ít. Do đó, một số xã, phường còn lúng túng trong việc định hướng tuyên truyền; lúng túng trong việc phân công in ấn, xây dựng dự toán kinh phí bầu cử…

Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị tỉnh sớm cung cấp tài liệu cũng như hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các Tổ bầu cử.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn đánh giá công tác bầu cử trên địa bàn thành phố được quan tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đoàn công tác đã chỉ rõ một số thiếu sót trong thực hiện công tác bầu cử tại thành phố và đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố rà soát, khắc phục đảm bảo cuộc bầu cử được thực hiện đúng quy định. Địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động thăm nắm thông tin, tình hình liên quan những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp để xác minh, xử lý đúng quy định./.

Triệu Biển