Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Bắc Kạn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Trong 02 ngày (từ ngày11-12/5/2022) Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Xuân Thùy – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thực hiện chế độ chính sách và công tác sử dụng tài chính công đoàn tại 04 công đoàn cơ sở: Trường THCS Dương Quang;Trường THCS Đức Xuân, trường THCS Xuất Hóa, trường Tiểu học Phùng Chí Kiên.

Kiểm tra tại Công đoàn trường THCS Đức Xuân

       Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: Các CĐCS đều chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện các quy định của tổ chức công đoàn. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; Quy chế hoạt động của UBKT công đoàn; Quy chế thu – chi quỹ công đoàn cơ sở; Quy chế dân chủ cơ sở… Kịp thời triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên; xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành. Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạn, chủ động quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và NLĐ; tích cực phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBVC; tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ; công đoàn được tham gia vào các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét nâng lương,.. Công tác quản lý thu – chi tài chính công đoàn được đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm; sổ sách kế toán, chứng từ cơ bản được ghi chép rõ ràng, đúng tỷ lệ. Tuy nhiên, tại một số Công đoàn có những chứng từ chi chưa phù hợp trong công tác quyết toán, cần bổ sung theo đúng hướng dẫn của tài chính và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; thực hiện tốt việc thu, chi quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

CTV: Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn