Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Bắc Kạn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam  

Trong 3 ngày (từ ngày 8/6 -10/6/2021) Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Bắc Kạn tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thực hiện chế độ chính sách và công tác sử dụng tài chính công đoàn tại 08 công đoàn cơ sở: Trường Mầm non Xuất Hóa; Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai,Trường THCS Huyền Tụng; Trường Tiểu học Sông Cầu, trường Tiểu học Huyền Tụng, trường Tiểu học Nông Thượng, Công đoàn phường Huyền Tụng; Công đoàn xã Nông Thượng.

Kiểm tra tại Công đoàn trường THCS Huyền Tụng

  Qua kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện các quy định của tổ chức công đoàn. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; quy chế hoạt động của UBKT công đoàn; quy chế thu – chi quỹ công đoàn cơ sở; quy chế dân chủ cơ sở… Kịp thời triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên; xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành. Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chủ động quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và NLĐ; tích cực đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCC,VC; tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ; công đoàn được tham gia vào các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét nâng lương trong đơn vị; công tác quản lý thu – chi tài chính công đoàn được đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, sổ sách kế toán, chứng từ cơ bản được ghi chép rõ ràng, đúng tỷ lệ.

Tuy nhiên vẫn còn một số chứng từ chi chưa phù hợp trong công tác quyết toán. Đoàn kiểm tra đã đề nghị công đoàn cơ sở bổ sung theo đúng hướng dẫn của tài chính và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, tiếp tục thực hiện tốt việc thu, chi quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên