Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba

Chiều ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn phối hợp với UBBC thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn; Lê Đăng Trưởng – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn thông qua kết quả lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo danh sách trích ngang giới thiệu những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá VII.

Theo quy định, thành phố Bắc Kạn được bầu 30 đại biểu HĐND. Trong danh sách trích ngang có 54 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với danh sách nêu trên và nhất trí lấy số dư tối thiểu là 49 người và đưa ra khỏi danh sách 05 ứng cử viên.

Tại hội nghị, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên tiến hành biểu quyết chốt danh sách 49 người đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá VII  (100% đại biểu dự họp nhất trí) và thông qua biên bản hội nghị theo quy định./.

Triệu Biển