Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, có nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Nổi bật là các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang, Nông Thượng; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; Hỗ trợ đoàn viên hội viên, có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế;  Xây dựng các mô hình điển hình, mô hình dân vận khéo như: “ống tiền tiết kiệm”; “ hũ gạo tình thương” “nuôi lợn tiết kiệm”, “ đoạn đường phụ nữ tự quản” của cán bộ, hội viên phụ nữ,  tư vấn khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các chiến dịch ra quân tình nguyện với số lượng trên 100 buổi thu hút trên 10.000 lượt ĐVTTN và  nhân dân tham gia với tổng giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng; Đối với Hội nông dân thực hiện 59 mô hình sạch nhà tốt ruộng, hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi,…tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các buổi đối thoại nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, phát triển kết nạp đạt số lượng hội viên đoàn viên năm 2018 đề ra.

 

Hội phụ nữ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trogn công tác hội năm 2018

Mục tiêu năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam  thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đại hội các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; , mỗi xã, phường xây dựng thêm 02 mô hình tự quản ở Khu dân cư; hỗ trợ làm 02 nhà Đại đoàn kết trở lên. Mỗi cơ sở Hội đăng ký ít nhất một hoạt động góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Chỉ đạo các cơ sở trực thuộc xây dựng Kế hoạch và tổ chức Đại hội Đoàn khối trực thuộc Thành đoàn Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Phấn đấu 100% số tổ chức Hội đạt TSVM; 95 % Chi hội TSVM; 98% HV đạt tiêu chuẩn “ Hội viên gương mẫu”; 95% gia đình HV đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Nhân dịp này, Mặt trận tổ quốc thành phố và các hội đoàn thể đã trao bằng khen, giấy khen của tỉnh, thành phố cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018./.