Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Sông Cầu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chiều ngày 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Sông Cầu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; Ủy ban bầu cử và các tổ chức chính trị  -xã hội phường Sông Cầu.

 

Tại Hội nghị hiệp thương lần hai, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Mạnh Hiếu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phổ biến văn bản giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu HĐND phường; quy định về những trường hợp không được ứng cử Đại biểu HĐND; báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử Đại biểu HĐND phường Sông Cầu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ.

Theo đó, căn cứ vào biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cho thấy: Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND phường, được cử tri nơi sinh hoạt, công tác tín nhiệm cao, đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Sông Cầu, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổng hợp lập danh sách 42 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Sông Cầu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi thảo luận, xem xét thống nhất cao các đại biểu đề nghị đưa ra khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Sông Cầu, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 04 người  và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng đại biểu HĐND phường Sông Cầu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 38 người.

Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định./.

Hoài Hương