Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổ chức hiệp thương lần Hai

Chiều ngày 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn  tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự  có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy;  Lê Đăng Trưởng – UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Bắc Kạn.

100% đại biểu tham dự hội nghị  biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại Hội nghị nêu: Sau khi rà soát lại danh sách các đại biểu ứng cử và thực hiện theo các hướng dẫn về bầu cử đã có 59 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 (giảm 01 người so với kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất). Trong đó, đại biểu là nữ có 30 người, chiếm 50,8%, người dân tộc thiểu số 34/59 người, chiếm 57,6%. Có 30/30 cơ quan, tổ chức, đơn vị các xã phường, các HTX biểu quyết bằng hình thức giơ tay; tỷ lệ tín nhiệm đối với 59 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 100%. Đến thời điểm này, MTTQ thành phố Bắc Kạn chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Cường