Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thông báo về việc tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017

Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, ngày 19/6/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND); Thông tư số 38/2016/TT-BCA, ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-UBND, 16/11/2016 Quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017 và kế hoạch số 468/KH-CAT-PX13, ngày 14/11/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017.

Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn ban hành Thông báo số 232/TB-UBND về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 16 công dân.

2. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ:

 – Nam công dân nước CHXHCN Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (tính đến ngày có Lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ), đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường nơi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Đối với công dân được đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

 – Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của công dân là 03 năm (36 tháng).

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

3.1. Tiêu chuẩn chính trị:

 – Có lý lịch rõ ràng.

 – Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

– Đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BCA, ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản ViệtNam.

3.2. Tiêu chuẩn đạo đức:

Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Không tuyển công dân có hạnh kiểm yếu trong các năm học Trung học phổ thông (Trong trường hợp nguồn tuyển thiếu, có thể xem xét tuyển công dân có 01 năm hạnh kiểm yếu nhưng không phải do vi phạm phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật…)

3.3. Trình độ văn hóa:

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc văn hóa. Ưu tiên tuyển chọn công dân có học lực khá, giỏi.

3.4. Sức khỏe:

       Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT, ngày 03/11/2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, cụ thể:

Đảm bảo đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ (loại 1 hoặc loại 2), không bị viêm gan, HIV; không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; không dị hình, dị dạng, thể hình, thể trạng cân đối.

       Về thể lực: Chiều cao từ 1,62m đến 1,95m, cân nặng từ 47kg trở lên, các trường hợp quá béo sẽ xem xét đến chỉ số BMI (loại các trường hợp có BMI ≥ 30).

       4. Thủ tục đăng ký:

       – Bản sao giấy khai sinh đã qua công chứng.

       – Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc các văn bằng chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản chính để đối chiếu);

       – Bản sao công chứng học bạ Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc (kèm theo bản chính để đối chiếu).

       – Giấy chứng nhận đoàn viên hoặc đảng viên;

       – Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

       – Sổ hộ khẩu gia đình.

       – 04 ảnh 4×6 chụp trong thời gian 06 tháng trở lại đây.

             (Tất cả giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ).

       5. Thời gian, địa điểm đăng ký:

       * Thời gian: Từ  24/11/2016 đến 12/12/2016

       * Địa điểm: Tại Công an thành phố Bắc Kạn, liên hệ Đội Tổng hợp (đồng chí Đinh Thị Chinh) số điện thoại liên hệ: di động: 0978.256.999; điện thoại cố định: 069.254.9025.

       Ủy ban nhân dân dân thành phố Bắc Kạn thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn biết; giao các cơ quan chức năng của thành phố, UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017 theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đủ số lượng theo quy định./.