Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017 và tổng kết cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn háp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng chí đã đánh giá cao trong 4 năm qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai đầy đủ tinh thần Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Để tổ chức triển khai tốt Ngày Pháp luật năm 2017 với chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai tốt, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng chí biểu dương các ngành, các cấp, Sở Tư pháp đã có sáng kiến và tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”.

Về kết quả cuộc thi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”: Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên,… trong toàn tỉnh hưởng ứng tham gia với tổng số 1546 người dự thi. Căn cứ vào số lượng và chất lượng các bài dự thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho đơn vị UBND thành phố Bắc Kạn./.