Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát tại thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo của UBND thành phố bắc Kạn, trong thời gian qua, các phòng, ban và các xã, phường trên địa bàn đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của UBND tỉnh và của Trung ương. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện thường xuyên, tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực đều được phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác của trung ương, của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình hành động, kế hoạch cụ thể. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, nhất là các loại tội phạm hình thành theo kiểu băng nhóm xã hội đen, tội phạm công nghệ cao…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của thành phố trong thời gian qua. Các cơ quan: Công an, Viện KSND, TAND và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nêu một số đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội đánh giá cao việc UBND thành phố Bắc Kạn đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi pháp pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan chức năng của thành phố đã đề cập. Đối với những nguyên nhân chủ quan, Đoàn khảo sát đề nghị thành phố cần rút kinh nghiệm trong nội bộ ngành để khắc phục trong thời gian tới. Những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân khách quan như việc phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan liên ngành trung ương còn chậm và chưa đồng bộ; do các vướng mắc trong các quy định của pháp luật đoàn khảo sát sẽ báo cáo Quốc hội, UBTVQH để chỉ đạo các cơ quan hữu quan có những hướng sửa đổi và khắc phục cho phù hợp.