Vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên thị xã với văn hóa giao thông

Con số này cho thấy tình trạng thanh thiếu niên thiếu ý thức chấp hành khi tham gia giao thông rất cao. Vì vậy, xác định rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa giao thông trong đời sống xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn thị xã đã tích cực tuyên truyền, giáo dục thanh niên chấp hành pháp luật an toàn giao thông, chú trọng đến việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền ATGT để thu hút thanh, thiếu niên tham gia.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như: treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường đông người qua lại thì BTV THị đoàn cũng phát huy tính sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều hoạt động như: lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, giao ban hàng tháng; thành lập CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”;  tham gia “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; xây dựng “Cổng trường an toàn”; Hội thi “Tìm hiểu Luật an toàn giao thông”; sinh hoạt dưới cờ; ký cam kết không vi phạm Luật giao thông, phát quang bụi rậm các tuyến đường;…thành lập nhiều đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn ATGT…

Ngoài ra các cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN ký cam kết đảm bảo ATGT, Đoàn thanh niên các chi đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp xây dựng các mô hình hoạt động tại cộng đồng dân cư về trật tự ATGT, tuyên truyền đến phụ huynh để quản lý giáo dục con cái thực hiện đúng Luật giao thông đường bộ. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và định hướng cho thanh niên có những hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông và góp phần xây dựng một xã hội giao thông thân thiện.

Các đội TNTN phối hợp với Đội Quy tắc thị xã vận động giải tỏa hành lang 

Với tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thị xã thông qua các hoạt động, phong trào đã góp phần làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã. Qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của ĐVTN và quần chúng nhân dân về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hình thành nét văn hóa đẹp khi tham gia giao thông. Từ đó, góp phần tô điểm bức tranh giao thông thị xã ngày càng đẹp hơn./.