Văn bản số 3623/CAT-PC07 v/v Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn PCCC hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10/2020

Xem chi tiết tại đây: Văn bản số 3623/CAT-PC07 v.v Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn PCCC hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10/2020.