Xã Dương Quang diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Dương Quang mang tên DT-19. Nội dung diễn tập gồm 03 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển hoạt động của xã vào trạng thái có tình huống và thời chiến; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu,gồm 07 vấn đề huấn luyện theo các giai đoạn.

Tham quan mô hình lớp học thời chiến

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền phường Xã Dương Quang trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Qua các hội nghị trong nội dung vận hành cơ chế, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QSQP địa phương được thể hiện khá sinh động. Đối với từng vị trí vai diễn trong diễn tập đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học. Các thành viên trong khung tập đã nắm chắc nội dung, thứ tự, quy trình trong vận hành cơ chế và thực hành tác chiến phòng thủ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng của địa phương trong tình hình mới, đảm bảo an ninh, chính trị làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch./.