Xã Dương Quang tập trung sản xuất vụ xuân năm 2017

 Vụ xuân năm 2017 xã Dương Quang có kế hoạch gieo cấy 80 ha, đến thời điểm này toàn xã đã cày ải được khoảng 50% diện tích, gieo mạ được 50%, diện tích mạ được che phủ nilon, đảm bảo cho mạ sinh trưởng và phát triển tốt. Xã đẩy mạnh việc kiểm tra, tu sửa các đập thủy lợi, phát dọn, nạo vét hệ thống kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất; đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.


 Với sự chỉ đạo sát sao của phòng chuyên môn và sự chủ động của bà con nông dân trong sản xuất, tin tưởng rằng xã Dương Quang sẽ hoàn thành sản xuất vụ xuân đúng kế hoạch./.