Xã Dương Quang triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 20/01/2021,  Đảng ủy, UBND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 25/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ năm 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế. Sản xuất Nông – lâm nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng; lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm phát huy, chất lượng y tế, giáo dục được nâng lên; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Cấp ủy tích cực chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ, Đại hội đại biểu xã nhiệm kỳ 2020- 2025; việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đống Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2021, Đảng bộ xã Dương Quang tập trung phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Nông-lâm nghiệp chiếm 48%; Tiểu thủ công nghiệp chiếm 10%; Thương mại- Dịch vụ chiếm 42%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 456 triệu đồng trở lên. Cây lương thực có hạt:  Diện tích: 200 ha (cây lúa: 148ha, cây ngô: 49ha). Diện tích đất canh tác đạt giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên/ha: 48 ha. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu; có 01 mô hình HTX kiểu mới điển hình trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; có thêm 01 sản phẩm OCOP mới đạt từ 4 sao trở lên.  Xây dựng 02 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Tỷ lệ số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” 85%; số thôn đạt tiêu chí “Khu dân cư văn hóa” 90%. Duy trì hoạt động truyền thanh đạt hiệu quả. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” đạt 20%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 97%, trong đó 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp 06 đảng viên mới…

Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020 Hội nghị đã tặng giấy khen 02 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020″ và tặng giấy khen cho 26 đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; phát động, ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2021./.

Đặng Tuyết