Xã Nông Thượng đón nhận bằng công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011 – 2020

Trong quá trình xây dựng đạt chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011 – 2020, Trạm y tế xã có tổng diện tích la 1.374m2 gồm 10 phòng làm việc với hệ thống điện riêng biệt với hơn 40 cây thuốc, trạm có 6 cán bộ trong đó có 1 y sỹ đang học nâng cao nghiệp vụ. Trạm Y tế xã Nông Thượng đã thực hiện đầy đủ các nội dung quy định, đảm bảo đúng tiến độ; duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, từng bước xây dựng giải pháp cụ thể để khắc phục thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Kết quả đến năm 2013, đối chiếu với các tiêu chí xã Nông Thượng đều đạt từ 80% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ đồng chí: Nguyễn Tiến Tôn – Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định: xã Nông Thượng được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn. Để duy trì, giữ vững những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế xã làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; coi trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề; trình độ và năng lực; thực hiện tốt 12 điều y đức và 10 điều dược đức; Đội ngũ cán bộ của Trạm Y tế phải không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, để ngày càng đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương.

Đ/c Trần Thị Lộc – tỉnh Ủy viên, phó Bí thư thường trực Thị ủy tặng quà chúc mừng xã Nông Thượng

Để duy trì những tiêu chí đã đạt được, trong những năm tiếp theo xã Nông Thượng tiếp tục thực một số nhiệm vụ đã đề ra như: Đưa công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế vào Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch công tác của địa phương; vận động tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của đia phương chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường;  đảm bảo duy trì công tác khám chữa bệnh, quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công; thực hiện tốt các chương trình về y tế và chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS ./.