Xây dựng Công an phường Đức Xuân điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn tập trung xây dựng đơn vị Công an phường Đức Xuân làm điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Công an phường Đức xuân hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công

Đơn vị chủ trì thực hiện mô hình là Công an phường Đức Xuân phối hợp với các phòng, đơn vị, địa phương triển khai một số hoạt động. Trong đó, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn, bổ sung thông tin của công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập về chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, thẩm quyền.

Phối hợp với UBND phường Đức Xuân, Công an thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và mô hình “Dân vận khéo” của Công an nhân dân. Có ít nhất 02 mô hình quần chúng tự quản về ANTT và 01 mô hình “Dân vận khéo” được cấp trên đánh giá là hoạt động có chất lượng. Tham mưu duy trì tổ chức có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; 100% ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với lực lượng Công an phải được giải quyết kịp thời hoặc đề xuất giải quyết kịp thời,…

Hoàng Thạc