Xây dựng mô hình “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp”

Chiều 21/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn phối hợp với UB MTTQ phường Sông Cầu tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp” tại tổ 17 phường Sông Cầu.

Ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp”

Xác định bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ vững an ninh trật tự là vấn đề hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận phường Sông Cầu chọn tổ dân phố 17 làm điểm để phát động xây dựng mô hình “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp”.

Nhân dân tổ 17 tham gia vệ sinh môi trường

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ký kết với Ban công tác Mặt trận tổ 17 phường Sông Cầu, tuyên truyền, vận động nhân dân về các phong trào, nhất là công tác bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa. Ban Công tác Mặt trận thông qua các cuộc họp nhân dân để bà con nắm được mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường từ việc giữ vệ sinh, môi trường từ gia đình đến đường ngõ xóm.

Thông qua, việc triển khai hội nghị xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp” để chung tay xây dựng khu dân cư nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư với nhiệm vụ nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tự quản ở mỗi địa bàn khu dân cư trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.

Minh Cường