Xây dựng nông thôn mới: không đầu tư dàn trải

Nhận thấy Nông Thượng là xã thuần nông gặp khó khăn về nguồn lực xây dựng nông thôn mới, năm 2017 Thành ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ VN thành phố Bắc Kạn tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hoàn thành 04/19 tiêu chí xã chưa hoàn thành đó là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất và môi trường.Vì vậy, tháng 3 năm 2017, tại lễ phát động chung tay xây dựng Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới, xã nhận được gần 300 triệu đồng từ các hội, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Bà Nông Thị Phương Lê – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Kạn cho biết: Năm 2016 chúng tôi đã xây dựng 03 lò đốt rác. Năm 2017 chúng tôi tiếp tục xây 17 lò đốt rác nữa bằng nguồn đóng góp của hội viên và các Hội phụ nữ ngoài tỉnh với số tiền hơn 70 triệu đồng và việc ủng hộ, đóng góp sẽ không dừng lại ở con số này. Vì hội xác định cung chung tay để giúp xã hoàn thành tiêu chí môi trường.

Năm 2017 là năm có sự đổi mới về hình thức triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Bắc Kạn. Do đó, để xã Nông Thượng bứt phá về đích đúng thời gian Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được cụ thể hóa bằng hành động. Với những công trình công cộng cần sự đóng góp về nhân công, người dân, hội viên, đoàn viên  đều tích cực tham gia. Những công trình có vốn đầu tư của nhà nước đều được các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, có sự giám sát của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ngay từ lúc thực hiện khởi công. Bằng quyết tâm, sự vào cuộc của các hội, đoàn thể  đến nay khối lượng thực hiện bốn tiêu chí đạt khoảng 70%.

Ông Phượng Hoàng Minh – Chủ tịch UBND xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: Trong bốn tiêu chí hiện xã đang nỗ lực hoàn thành, khó khăn nhất hiện nay vẫn là tiêu chí môi trường. Bởi hiện tại việc xây dựng nhà vệ sinh tại các hộ gia đình chưa thực hiện triệt để, có một vài lò đốt rác hoàn thành nhưng người dân chưa sử dụng.

Chưa đầy bốn tháng nữa sẽ hết năm 2017, vì vậy Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Nông Thượng đang gấp rút thực hiện khối lượng còn thiếu của các tiêu chí. Cùng với đó, tiếp tục vận động nhân dân đóng góp hỗ trợ ngày công,hiến đất, cây cối hoa màu để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.